Aktueel

 


 

 Jan Albertsz Rotius

Hij was de hofleverancier van de elite van Hoorn; Jan Albertsz Rotius, meesterschilder. Zijn schilderijen behoren tot het beste wat de schilderkunst in West-Friesland heeft voortgebracht. Toch is zijn vakmanschap voor het grote publiek te lang verborgen gebleven.

Dit boek, uitgebracht ter gelegenheid van het 350-jarige sterfjaar van Rotius, brengt daar verandering in. Een team van kunsthistorici belicht het rijke oeuvre van deze ondergewaardeerde meesterschilder en plaatst het in de (kunst)historische context van zijn tijd. Daarmee is het boek tevens een rijke bron van informatie voor de geschiedenis . 

  

Auteur: Blanken, Esther; Brozius, John; Ekkart, Rudi; Kuus, Saskia; Meijer, Fred; Puttelaar, Carla van de

Uitgever: Publicatiestichting Bas Baltus

Jaar: 2016 

ISBN 978-90-76385-18-1 

Prijs: €30,00

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Hoorn in de verdrukking Uit de nagelaten bescheiden van Mevrouw C. Kerkmeijer -de Regt. Overwegend met foto's van J.D. Osinga sr.

Auteur: Kerkmeijer - de Regt, Christina
Uitgever: Publicatiestichting Bas Baltus en Kerkmeijer - de Regt Stichting
Jaar: 2016
ISBN 978-90-76385-17-4
Prijs: €19,95

 Ik ben met het volgende relaas begonnen in October 1940. Het is mijn bedoeling te vertellen wat er sedert de 10e Mei 1940 is voorgevallen. Vele gebeurtenissen worden in oorlogstijd niet in de couranten vermeld en later zal men daardoor een niet geheel juist beeld krijgen van de werkelijke toestand en van wat er in de burgers omging. Ik vertel hier alleen wat ik zelf meegemaakt heb; er wordt zoveel gepraat en overdreven; veel verhalen zijn zo fantastisch, dat men er toe komt alleen te geloven wat men met eigen ogen gezien heeft.


 

Atlas van Kaap Hoorn Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725
Auteur: Kroon, Pieter (redactie)
Uitgever: THOTH Bussum, Stichting 400 jaar Kaap Hoorn
Jaar: 2016
ISBN 978-90-6868-4-0
Prijs: € 39,90
De ontdekking van een nieuwe vaarroute rond Kaap Hoorn naar de specerijeneilanden van de Molukken had niet alleen een handelsbelang. Het betekende ook dat er een eind kwam aan de speculaties over het precieze kaartbeeld van het zeegebied ten zuiden van de 50e breedtegraad, waardoor een veilige navigatie mogelijk werd.

Hoewel de oorsprong van de zeekaart al in de klassieke oudheid ligt, maakte de cartografie met de ontdekkingreizen in de zestiende eeuw een snelle ontwikkeling door die in het begin van de achttiende eeuw een getrouw kaartbeeld opleverde. Het epicentrum van de cartografie verschoof toen van het Iberisch Schiereiland via Florence en Antwerpen naar Amsterdam, waar het een hoogtepunt bereikte na de oprichting van de VOC.

Nauwkeurige zeekaarten waren niet alleen onmisbaar voor een veilige navigatie op zee. Door hun fantasierijke versieringen en geraffineerd kleurgebruik waren ze ook een geliefd object voor verzamelaars. Beide aspecten van de cartografie zijn in deze atlas ruim vertegenwoordigd. De verzameling bevat zeldzame kaarten die afkomstig zijn uit belangrijke collecties verspreid over zowel Europa als de Verenigde Staten.

Een aantal essays wordt daarnaast helder beschreven hoe zowel het imaginaire wereldbeeld als het kaartbeeld rond Kaap Hoorn veranderde onder invloed van de vele ontdekkingsreizen.